Léčebné konopí a kanabinoidy:

politika, věda
a léčebná praxe

Praha / 4.–7. března / 2015

Konference je akreditována v systémech celoživotního vzdělávání ČLK, ČLnK a ČAS

 

Prezentace

Zvukový záznam celé konference s prezentacemi přednášejících (pokud měli grafickou prezentaci) je postupně zveřejňován pod odkazem prezentace.


Konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe“ měla vzdělávací charakter a byla zařazena do celoživotního vzdělávání stavovských organizací - ČLK, ČLnK a ČAS. V rámci konference se konalo 8 odborných workshopů pro zdravotníky zaměřených na klinickou účinnost léčebného konopí, nastavení účinných dávek a související rizika při léčbě konopím, které povedou špičkoví zahraniční odborníci. Celkový počet vzdělávacích hodin pro lékaře a lékárníky byl 34 hodin, pro sestry 12 hodin. 

Konference byla akreditována Českou lékařskou komorou (akce 38620; 18 kreditů), Českou lékárnickou komorou (vzdělávací akce č. 15297 s 20 body) a Českou asociací sester (vzdělávací akce č. ČAS/KK/365/2015 s 12 kredity).